Select Page

Energieprijs vastzetten

Bij het afsluiten van een energiecontract heeft u de keuze uit verschillende opties. Zo kunt u kiezen voor een contract met onbepaalde of onbepaalde tijd, een contract met een vast tarief of juist een variabel tarief en ook of u groene of grijze energie geleverd wilt krijgen is volledig aan u. Al deze factoren zijn van invloed op de uiteindelijke energieprijs die u gaat betalen. Door al deze keuzemogelijkheden kunt u een energiecontract afsluiten dat zoveel mogelijk aansluit op uw persoonlijke wensen. Op deze pagina kunt u alles lezen over hoe het bepalen van de energieprijs in zijn werk gaat en wat de voordelen én de nadelen hiervan zijn.  

Een contract met een vast tarief: Wat houdt dat in?

De nieuwe energieprijzen worden halfjaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt, per 1 januari en per 1 juli. Bij het vaststellen van de nieuwe energieprijzen speelt o.a. het vraag-aanbod een grote,beslissende rol. Daarnaast zijn beslissingen van de overheid van invloed op het vaststellen van de energieprijzen. De overheid kan besluiten om de energiebelastingen te verhogen of verlagen, hoewel dat laatste vrij onwaarschijnlijk is. Tenslotte kan ook de netbeheerder besluiten om de prijzen voor het huren van de energiemeter aanpassen, wat eveneens een verandering in de energieprijzen teweeg zal brengen. In ieder geval kan wel gesteld worden dat de energieprijzen voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Door te kiezen voor een contract met een vast tarief legt u het tarief voor een vooraf bepaalde tijd vast. U betaalt dan gedurende een vaste periode (1, 3 of 5 jaar) jaarlijks hetzelfde afgesproken tarief. U merkt dan dus gedurende de looptijd van uw contract niets van eventuele veranderingen in de energieprijs, uw maandbedrag blijft gelijk. Dit in tegenstelling tot wanneer u een contract met variabel tarief afsluit. Bij zo’n contract veranderen uw maandelijkse energiekosten met de energiekosten mee. Een contract met variabel tarief kent geen einddatum en kunt u maandelijks opzeggen.  

Voordelen van een contract met vast tarief

Het afsluiten van een contract met vast tarief heeft meerdere voordelen:
  • Goedkoper: doordat u een contract voor langere tijd afsluit bij een leverancier, zal deze uw loyaliteit graag belonen door u lagere tarieven aan te bieden. Dit betekent dus dat u altijd het bij hen op het moment van afsluiten laagst mogelijke tarief zult gaan betalen.
  • Duidelijkheid: u weet gedurende een langere periode precies waar u aan toe bent. Eventuele wijzigingen in de energieprijzen hebben geen invloed op uw maandbedrag. Dit voorkomt dat u voor onverwachte hogere maandlasten komt te staan als de energieprijzen flink stijgen. Afhankelijk van uw persoonlijke wensen kan deze financiële zekerheid een groot voordeel zijn.
  Nadelen van een contract met vast tarief Naast dat het afsluiten van een vast contract dus veel voordelen biedt, kleven er ook wel een aantal nadelen aan:
  • U legt zich voor een bepaalde tijd vast aan één leverancier: een contract met vaste tarieven kan niet zomaar tussentijds opgezegd worden. Mochten de energieprijzen dus flink dalen, dan kunt u hier niet van meeprofiteren. Wilt u uw contract dan toch tussentijds opzeggen, dan moet u rekening houden met een opzegvergoeding van maximaal E125,- per energiesoort.
  • U profiteert niet mee van energie prijsverlagingen: wij noemden het hierboven al even kort. U heeft geen last van prijsstijgingen als u kiest voor een contract met een vast tarief, maar de keerzijde van de medaille is dat u dus ook niet mee kunt profiteren van een verlaging van de energieprijzen. U heeft immers een vast maandbedrag voor een bepaalde termijn met de leverancier afgesproken, ongeacht of de energieprijzen in de tussentijd stijgen of dalen.
 

Hoe kiest u tussen een vast of een variabel tarief?

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen en vast of een variabel tarief is het allereerst belangrijk dat u op de hoogte bent van wat zich mogelijk in de toekomst op de energiemarkt zal gaan afspelen. Bestudeer daarom zorgvuldig de prognoses. Deze prognoses worden o.a. gemaakt door experts op energiegebied en ook de overheid kondigt een wijziging in de energiebelastingen altijd ruim van tevoren aan. Volg daarnaast alle nieuwsberichten over de energiekosten en kijk bovendien naar hoe het prijsverloop in het verleden is gegaan. Met andere woorden: Zorg dat u “bij” blijft. Alleen zo kunt u voor uzelf een voorspelling maken wat er het komende half jaar met de energieprijzen zal gaan gebeuren en aan de hand daarvan uw beslissing nemen.  
De energieprijzen voor 2019
De prognose voor 2019 is dat de energieprijzen, net als in 2018, verder zullen stijgen. Deze verhoging komt nog steeds voort uit het feit dat de overheid de energiebelastingen fors aan het verhogen is. In de Opslag Duurzame Energie vindt de grootste belastingverhoging plaats. De opbrengsten uit deze belasting zal gebruikt worden bij het verder ontwikkelen van duurzame energie. Dit is enerzijds om het milieu te beschermen, maar ook om te zorgen dat er een alternatief voor energielevering is wanneer de fossiele brandstoffen in Nederland volledig uitgeput zijn. Een andere belasting die de komende jaren naar verwachting zal blijven stijgen is de Energiebelasting. Het doel van de overheid voor deze verhoging is om mensen bewuster te maken van hun energieverbruik en ze zo aan te moedigen om hun energieverbruik te minderen. In de wetenschap dat de prognoses ons vertellen dat de energieprijzen de komende jaren alleen nog maar verder zullen stijgen, kan het nu dus juist een slimme zet zijn om te kiezen voor een vast tarief voor tenminste een jaar.  
Prijzen Energie vergelijken
Bent u benieuwd geworden welke energieleveranciers u de beste vaste tarieven kunnen bieden? Gebruik dan nu onze handige vergelijkingstool en zie in één oogopslag de energieleveranciers die het meest aansluiten op uw wensen!