Select Page

Verhuizing verzekeren

Als u binnenkort een verhuizing gepland heeft is het verstandig om tijdig ook uw verzekeringen even na te lopen. Check in de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering hoe uw inboedel is verzekerd tijdens de verhuizing. Of vraag aan uw verzekeringsadviseur of hij dit even voor u wil nakijken.


Wat u in ieder geval op tijd dient te doen is het doorgeven van uw adreswijziging aan de verzekeringsmaatschappij. Doet u dit niet tijdig, dan loopt u het risico dat de dekking van uw inboedelverzekering komt te vervallen. Meestal is de uiterste termijn waarbinnen u de adreswijziging aan de verzekeraar moet doorgeven dertig dagen, maar er zijn ook uitzonderingen. Om eventuele problemen met uw inboedelverzekering te voorkomen, adviseren wij u echter om de adreswijziging al door te geven voordat u verhuist. Zo weet u zeker dat dit er in de hectiek van de verhuizing naderhand niet “bij in kan schieten”.


Als u de verhuizing uit handen geeft aan een verhuisbedrijf moet u bovendien even goed kijken naar de verzekeringsmogelijkheden tijdens het transport.


Lees meer over verzekeringen op onze websites:

  • Opstalverzekering
  • Inboedelverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering


Vergelijk ook:

 

De inboedelverzekering

Meestal biedt een inboedelverzekering alleen dekking aan inboedel die zich op het op de polis vermelde adres bevindt. Zodra de inboedel “buiten de deur” is, geldt over het algemeen een beperkte dekking. Dit is dus ook van toepassing als u uw inboedel verhuist naar uw nieuwe woning of ergens tussentijds opslaat.


Er zijn overigens bepaalde inboedelverzekeringen die wel dekking bieden tegen schade als gevolg van een ongeval met het vervoermiddel (de verhuisauto). Overschrijdt de verhuizing of de opslag van uw goederen de in de polisvoorwaarden opgenomen termijn? Dan is het aan te raden om uw inboedel apart te verzekeren. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Doe dit ruimschoots op tijd.

 

Schade door het verhuisbedrijf

Als u de verhuizing uit handen geeft aan een professioneel verhuisbedrijf geldt over het algemeen dat u het verhuisbedrijf aansprakelijk kunt stellen voor door de verhuizers ontstane schade aan uw inboedel. De schade wordt dan niet vergoed op basis van de nieuwwaarde, maar op basis van de dagwaarde.


Ook als de schade ontstaat door toedoen van uzelf of iemand uit uw familie of vriendenkring zoals tijdens het laden en lossen, inpakken en uitpakken van de inboedel of tijdens het (de)monteren van meubels, is het verhuisbedrijf verantwoordelijk voor de schade. Ook voor het niet (meer) goed functioneren van de elektronische apparatuur en het afsterven van planten is het verhuisbedrijf aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid is opgenomen in artikel 8: 1172 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Extra verzekering afsluiten

U kunt hier eventueel ook zelf een aparte verzekering voor afsluiten via een verhuizer. U moet de premie voor deze extra verzekering dan uiteraard wel zelf betalen. Mocht zich een schade voordoen dan dient u dit direct te melden aan het verhuisbedrijf