Select Page

Verhuizen ex-partner

 

Na een echtscheiding of het beëindigen van uw relatie bent u uiteraard vrij om te gaan en staan waar u wilt. Toch zijn er situaties waarin uw ex-partner uw verhuizing wel degelijk tegen kan houden. Dit is het geval wanneer u samen kinderen heeft en de omgangsregeling met de andere ouder wordt geschaad als gevolg van uw verhuizing. Uw ex-partner kan dan naar de Rechtbank stappen en een bezwaarschrift indienen tegen de verhuizing van uw kind. De Rechtbank zal hierbij het belang van uw kind voorop stellen en zich buigen over de vraag of een verhuizing al dan niet gerechtvaardigd is. 

 

Lees voor meer informatie verder op de pagina: verhuizing zonder toestemming ex

 

Wanneer is een verhuizing gerechtvaardigd?


Zoals gezegd gaat de Rechtbank zich beraden over het feit of u wel of niet mag verhuizen met uw kind. Uw ex-partner kan daartoe een verzoek indienen. Het is voor geen van de partijen echter de ideale oplossing om geschillen uit te vechten langs de juridische weg. Het kost u veel geld aan advocaten en levert bovendien veel stress op bij beide ouders en de kinderen. Om zo’n nare situatie te proberen te voorkomen, kunt u zich het beste de volgende vragen stellen als u van plan bent om te gaan verhuizen met uw kind:

 • Is de verhuizing noodzakelijk?

 • Wordt de omgangsregeling met de andere ouder geschaad?
 • Zijn alle mogelijke alternatieven overwogen en geëvalueerd

Door uzelf deze kritische vragen te stellen krijgt u in ieder geval een eerlijk beeld van de noodzaak van uw verhuizing. Is de verhuizing niet noodzakelijk, maar wordt de omgangsregeling tussen uw kinderen en de andere ouder hierdoor wel geschaad? Dan doet u er goed aan om het belang van uw kinderen voorop te stellen en uw verhuizing wellicht nog enige jaren uit te stellen. 

Wanneer de verhuizing wel noodzakelijk is kunt u deze vragen gebruiken om uw voor te bereiden op een eventuele rechtszaak. Een rechter zal u deze vragen namelijk naar alle waarschijnlijkheid ook gaan stellen.

Juridische zaken verhuizing

 • Adreswijziging doorgeven
 • Verhuizing aangeven bij de gemeente
 • Verhuizen voor akte

Belangrijke informatie

Bij een verhuizing komt veel kijken. Op onderstaande pagina’s vindt u allerlei handige tips en informatie die van pas kunnen komen voor, tijdens en na uw verhuizing.

 

 • Verhuischecklist
 • Verhuisplanning
 • Verhuistips
 • Kosten verhuisbedrijf
 • Kosten zelf verhuizen
 • Verhuisgids