Select Page

Waarborgsom

Het kan voorkomen dat de energieleverancier u om een waarborgsom vraagt wanneer u een aanvraag bij hen doet. Zo’n waarborgsom kan wel oplopen tot 1000,-. Geen geringe bedragen dus. Maar wanneer kunt u de vraag om een waarborgsom nou eigenlijk verwachten? En wat houdt deze waarborgsom precies in? Het antwoord op deze en al uw andere vragen over de waarborgsom vindt u op onze pagina.

 

Wat houdt een waarborgsom in?

De waarborgsom bij een energieleverancier kunt u vergelijken met de borg die een woningverhuurder vraagt wanneer hij zijn woning aan u verhuurt. Mocht u de gemaakte afspraken zoals het tijdig betalen van de huur niet nakomen, dan heeft de woningeigenaar in ieder geval de borg die hem voor een aantal maanden aan gemiste huurinkomsten schadeloos kan stellen. De waarborgsom bij een energieleverancier dient eigenlijk hetzelfde doel. Mocht u uw energienota’s niet of niet tijdig betalen dan kan de energieleverancier de waarborgsom aanwenden om het tekort aan ontvangen betalingen te dekken. Het vragen om een waarborgsom gebeurt altijd pas nadat de energieleverancier de kredietwaardigheid van een potentiële klant heeft gecontroleerd en deze als onbetrouwbaar heeft bestempeld. In een enkel geval komt het voor dat iemand ten onrechte wordt verzocht om een waarborgsom te betalen. Het is belangrijk dat u weet hoe u dit kunt herstellen. Hier vertellen wij u later meer over. In onderstaande tabel vindt u de waarborgsommen per energieleverancier en of het mogelijk is om een spoedaanvraag te doen.

 

Energieleverancier Waarborgsom Spoedaanvraag mogelijk?
Essent €200 Ja
Nuon €575 Ja
Eneco €400 Ja
E.on €800 Ja
Engie €250 per product Ja
Nederlandse Energie Maatschappij U betaalt een maandbedrag vooraf i.p.v. borg Nee

 

Hoe wordt de waarborgsom bepaald?

Zoals al eerder gezegd wordt een waarborgsom alleen gevraagd als daar een aanleiding voor is. Dit betekent dat u na onderzoek als risicoklant bent geclassificeerd. Als u als risicoklant geclassificeerd bent dan wil dat zeggen dat u als klant voor de energieleverancier mogelijk een betalingsrisico kunt opleveren. Vrijwel iedere energieleverancier laat standaard de kredietwaardigheid van haar potentiële klanten onderzoeken door een extern bureau. Uw persoonlijke gegevens worden tijdens dit onderzoek gecontroleerd op eventuele schulden, faillissementen en uw betalingshistorie bij eerdere energieleveranciers. Zo zal een energieleverancier bijvoorbeeld al snel achterdochtig worden als geconstateerd wordt dat u bij uw huidige of een andere energieleverancier afgesloten bent (geweest).

 

Terechte redenen  voor het vragen van een waarborgsom

In de meeste gevallen dat een energieleverancier u om een waarborgsom vraagt zal dit terecht zijn en zit er niets anders op dan deze netjes te betalen. U hoeft deze natuurlijk niet te betalen als u dat niet wilt, maar dat betekent dat u dan dus ook geen energie geleverd zal krijgen. Dit is natuurlijk geen wenselijke situatie. De volgende situaties zijn meestal de aanleiding voor het vragen van een waarborgsom door de leverancier:

 

  • Schulden of betalingsachterstanden: Als uit de kredietcontrole naar voren komt dat u schulden of betalingsachterstanden heeft of heeft gehad, zal de energieleverancier u nagenoeg altijd vragen om een waarborgsom. U bent voor hen immers een risico omdat u in het verleden uw betalingsverplichtingen niet bent nagekomen of omdat het onzeker is dat u vanwege uw schulden ook in de toekomst aan uw betalingsverplichtingen zult kunnen voldoen. Het hebben van schulden of betalingsachterstanden is de meest voorkomende reden voor een energieleverancier om te vragen om een waarborgsom.

 

  • Woonachtig zijn in of verhuizen naar een risicowijk: Het kan zijn dat bij het bepalen van uw kredietwaardigheid uw postcodegebied wordt meegenomen tijdens de controle. Sommige gebieden staan bekend als risicogebieden waar veel wanbetalers woonachtig zijn. Als het onderzoeksbureau verder weinig informatie over u kan vinden, kan het zijn dat de energieleverancier u toch om een waarborgsom gaat vragen, ondanks dat u zelf geen schulden of betalingsachterstanden heeft.

 

  • U bent eerder afgesloten door een andere energieleverancier: Dit feit zal altijd argwaan opwekken bij de energieleverancier bij wie u een nieuw contract aanvraagt. Reden hiervoor is dat men het over het algemeen wel heel bont gemaakt moet hebben, wil een energieleverancier haar klanten volledig afsluiten. Meestal is een flinke betalingsachterstand hiervan de oorzaak. Geen enkele energieleverancier zit te wachten op wanbetalers en daarom zal de energieleverancier in dergelijke situaties altijd om een waarborgsom vragen.

 

Onterechte redenen voor het vragen van een waarborgsom

Hoewel het niet vaak voorkomt kan het gebeuren dat het onderzoeksbureau een foutje maakt bij het onderzoeken van uw kredietwaardigheid en aan de hand van foutieve bevindingen de energieleverancier adviseert om een waarborgsom te vragen. Uiteraard hoeft u in dit geval niet akkoord te gaan met de waarborgsom en kunt u van uw recht gebruik maken om dit te laten corrigeren. Neem even contact op met de energieleverancier of het onderzoeksbureau om uw bij hen geregistreerde gegevens op te vragen. De oorzaak van het onterecht vragen om een waarborgsom is meestal één van de volgende situaties:

 

  • U bent verward met een andere persoon: Zeker als u een veel voorkomende naam heeft kan het gebeuren dat uw gegevens per abuis verwisseld worden met een andere persoon met dezelfde naam. Wanneer deze persoon dan toevallig ook nog eens schulden heeft, wordt u dus onterecht geclassificeerd als risicoklant. Dit is uiteraard onterecht en dient gecorrigeerd te worden.
  • De vorige bewoner had een betalingsachterstand: Wanneer de check niet op persoonlijk niveau, maar op huisniveau is uitgevoerd, kan het gebeuren dat u als risicoklant aangeduid wordt op basis van het betalingsgedrag van de vorige bewoner. Ook dit is een onterechte reden om u om een waarborgsom te vragen en vraagt om een correctie.

 

Energie kosten vergelijken

De snelste manier om erachter te komen of u momenteel teveel betaalt voor uw energie is door offertes van meerdere leveranciers aan te vragen en deze met elkaar te vergelijken. De energieprijzen veranderen ieder half jaar, dus grote kans dat uw energiecontract een stuk voordeliger kan. U kunt dit eenvoudig checken door onze handige vergelijkingstool te gebruiken. Check de prijzen en ontdek snel bij welke energieleverancier u het voordeligst uit bent!