Select Page

Subsidie verhuizen

Een verhuizing kost altijd geld. Dit hoeft niet per sé heel veel te zijn, maar men moet er wel rekening mee houden in het budget. In het geval van een onvoorziene, gedwongen verhuizing is de tijd er helaas niet altijd om geld voor de verhuizing opzij te zetten. Bij een gedwongen verhuizing kunt u bijvoorbeeld denken aan een handicap die iemand oploopt na een ongeval, waardoor het niet meer mogelijk is om in de huidige woning te blijven wonen. Gelukkig bestaan er in deze en andere onvoorziene situaties subsidieregelingen om te voorkomen dat mensen door hun gedwongen verhuizing ook nog eens in grote financiële problemen zouden belanden. Wilt u graag weten of u voor uw verhuizing ook aanspraak kunt maken op een eventuele verhuissubsidie? Wij hebben een aantal van de subsidiemogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

 

Gemeentelijke subsidies

Er zijn meerdere gemeentelijke subsidiemogelijkheden. Eén van de bekendste gemeentelijke subsidieregelingen is de subsidie voor senioren die verhuizen naar een kleinere huurwoning. In dit geval kan men, mits men aan bepaalde voorwaarden voldoet, een subsidie ontvangen van tussen de €570,- en €800,-. 

Verhuist u naar een verzorgingshuis? Dan is de hoogte van de subsidie maximaal €350,-. 

De voorwaarden voor het toekennen van deze subsidie verschillen per gemeente. Wilt u weten of u in uw gemeente aanspraak kunt maken op bovengenoemde subsidie? Wij adviseren u dan om contact op te nemen met uw gemeente. Zij kunnen u hier meer informatie over geven.

 

 

Verhuiskostenvergoeding

Naast bovengenoemde subsidie bestaan er nog een tweetal subsidies waar u mogelijk recht op kunt hebben. Dit is de zogeheten verhuiskostenvergoeding. Deze verhuiskostenvergoeding bestaat uit twee delen:

Verhuiskostenvergoeding WMO: Deze subsidie is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen en vanwege bijvoorbeeld een handicap moeten verhuizen.

Verhuiskostenvergoeding Stadsvernieuwing: Hier kunt u aanspraak op maken als u door de gemeente verplicht wordt om te verhuizen in het kader van stadsvernieuwing, bijvoorbeeld als uw woning gesloopt of langdurig gerenoveerd moet worden.

Door in bovengenoemde situaties een subsidie toe te kennen, wordt het financiële leed als gevolg van een “gedwongen” verhuizing zoveel mogelijk beperkt.

 

 

Zakelijke verhuiskostenvergoeding

Ook als uw verhuizing een zakelijke achtergrond heeft, kunt u aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding. Denkt u dan bijvoorbeeld aan een gedwongen overplaatsing naar een andere locatie, waardoor een verhuizing noodzakelijk is. De verhuiskostenvergoeding vraagt u in dit geval dan niet aan bij uw gemeente, maar bij uw werkgever. Ook hier geldt dat de verhuiskostenvergoeding aan voorwaarden gebonden is. Zo moet u verhuizen binnen 2 jaar, mag de woon-werkafstand vanaf de nieuwe locatie niet meer dan 10 kilometer bedragen en is het maximale vergoedingsbedrag €7.750,-.

Overige subsidiemogelijkheden bij een verhuizing

Hieronder geven wij u een overzicht van websites voor overige subsidieregelingen waar u wellicht aanspraak op kunt maken als u gaat verhuizen:

www.energiesubsidiewijzer.nl