Select Page

MEP heffing

Zoals zoveel mensen heeft u vast wel eens gehoord over de MEP heffing. De afkorting MEP staat voor Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie. Misschien heeft u net als zovelen echter ook geen flauw idee wat deze nu echt inhoudt. Door het betalen van de MEP heffing betaalt u (deels) mee aan de MEP subsidie. De MEP heffing wordt tegenwoordig echter niet meer in rekening gebracht, omdat deze is vervangen door de zogeheten Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Wilt u toch nog graag wat informatie over de vroegere MEP heffing of bent u benieuwd naar wat er nou exact veranderd is met betrekking tot de bedragen die op deze manier bij u in rekening werden gebracht? Lees dan hier snel verder voor een antwoord op al uw vragen met betrekking tot de MEP heffing!  

MEP heffing en MEP subsidie?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat iedereen die beschikt over een aansluiting op het elektriciteitsnet ook MEP heffing betaalt. Daarom staat de MEP heffing bij iedereen duidelijk vermeld op de energierekening. Uiteraard mag de energieleverancier de door u betaalde MEP heffing niet zomaar in eigen zak stoppen. Alle betaalde MEP heffing gaat integraal door naar de regionale netbeheerder, die het bedrag vervolgens doorstort naar TenneT.   De MEP heffing is met name in het leven geroepen om de gelijknamig subsidie (gedeeltelijk) mee te kunnen financieren. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van de productie van duurzame energie, waardoor bepaalde groene quota’s in Nederland behaald kunnen worden. Hierbij gaat het niet alleen om de bekende zonne-energie, maar ook om water-en windenergie en biomassa.    

Waarom wordt MEP heffing doorgestort naar TenneT?

Alle MEP heffingen worden doorgestort naar TenneT, omdat TenneT de verantwoordelijke beheerder is van de hoogspanningsleidingen in Nederland. De functie van TenneT is het met elkaar verbinden van alle regionale netwerken en hen daarnaast aan te sluiten op het Europese elektriciteitsnet. Het ministerie van Economische Zaken heeft TenneT opdracht gegeven om de MEP-regeling in te voeren. De reden hiervoor is dat er bij duurzame stroom voortdurend sprake is van een bepaalde opwekking van stroom. TenneT int deze MEP heffingen niet onder haar eigen naam, maar onder de naam van haar dochteronderneming EnerQ.   De belangrijkste taak van EnerQ hierin is om erop toe te zien dat de ontvangen MEP heffingen ook daadwerkelijk worden aangewend voor datgene waarvoor zij bedoeld zijn. Concreet gezegd betekent dit dus dat de MEP heffing gebruikt moet worden om installaties en systemen die duurzame energie opwekken te subsidiëren. EnerQ zal derhalve altijd alle ontvangen MEP heffingen doorstorten naar de producenten van duurzame elektriciteit.  

Controle op de besteding van de MEP-heffing

Vanzelfsprekend wordt er gedurende het gehele proces rondom de MEP-heffing diverse controles uitgevoerd om er zo voor te zorgen dat de MEP-heffing wel op de daarvoor bestemde plaats terecht komt. Deze controles worden uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast worden ook de energieproducenten gecontroleerd. Zo is het verplicht voor een energieproducent dat deze zich aanmeldt bij CertiQ. Doet een energieproducent dit niet, dan kan hij nooit aanspraak maken op een MEP-subsidie. CertiQ is net als EnerQ een dochteronderneming van TenneT. CertiQ heeft als taak om de energieproducenten die aanspraak maken op de MEP-subsidie ook daadwerkelijk duurzame energie produceren. Doordat de controle van de energieproducenten en de uitbetaling van de MEP-subsidie door verschillende bedrijven wordt gedaan, kan men er met vrij grote zekerheid van uitgaan dat de MEP-heffing correct wordt besteed. U als consument heeft daar zeker ook profijt van.