Select Page

Verhuisvergoeding

In sommige situaties kunt u aanspraak maken op een zogeheten verhuisvergoeding. Deze verhuisvergoeding kan worden toegekend door een werkgever, verhuurder of de gemeente. Een verhuisvergoeding is altijd aan voorwaarden verbonden. In ieder geval moet zijn vastgesteld dat de verhuizing strikt noodzakelijk is. Een noodzakelijke verhuizing kan zowel op zakelijk vlak als op particulier vlak aan de orde zijn. In het geval van een zakelijke verhuisvergoeding heeft de verhuizing een zakelijk karakter en keert de werkgever een verhuisvergoeding uit. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat een werknemer op een andere locatie moet gaan werken en hiervoor moet verhuizen.

Als consument kunt u een particuliere verhuisvergoeding aanvragen bij de gemeente als u omwille van ernstige gezondheidsredenen noodgedwongen moet verhuizen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u in een bovenwoning woont en door een plotselinge ziekte of handicap niet meer in staat bent om de trap te beklimmen.

 

Ook als u uw woning (tijdelijk) moet verlaten omdat er grootschalig onderhoud of een renovatie aan uw woning moet worden uitgevoerd heeft u in de meeste gevallen recht op een verhuisvergoeding, in dit geval van de verhuurder.

 

Wanneer heb ik recht op een verhuisvergoeding?

Wij zetten de situaties waarin u mogelijk recht heeft op een verhuisvergoeding nog even overzichtelijk voor u op een rijtje:

Bij een verhuizing om zakelijke redenen, bijvoorbeeld een nieuwe functie of overplaatsing naar een andere locatie.

 

  • Bij een renovatie of sloop van uw huidige woning.
  • Bij een gedwongen (tijdelijke) verhuizing door de gemeente.
  • Door een verhuizing naar een aangepaste woning ivm een handicap of andere medische redenen.
  • Als u rond moet komen van een Bijstandsuitkering

Uiteraard gelden voor alle bovenstaande verhuisvergoedingen voorwaarden en regels waaraan voldaan moet worden. Dit geldt voor een eventueel toe te kennen verhuisvergoeding door zowel een werkgever, verhuurder als de gemeente.

 

Zakelijke verhuisvergoeding

Een zakelijke verhuisvergoeding wordt toegekend als u om professionele redenen noodgedwongen moet verhuizen. Dit kan zo zijn in het geval van een verandering van uw functie, maar ook door bijvoorbeeld een noodzakelijke overplaatsing naar een andere locatie binnen uw bedrijf. Uw werkgever draagt dan zijn steentje bij aan uw verhuizing. De zakelijke verhuisvergoeding is wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Zo moet de verhuizing binnen 2 jaar na de wijziging plaatsvinden en moet u zich binnen 10 kilometer van de nieuwe locatie vestigen. De zakelijke verhuisvergoeding kan oplopen tot een bedrag van maximaal €7.750,-.

 

Particuliere verhuisvergoeding

Als uw huurovereenkomst door de woningeigenaar wordt opgezegd in verband met de sloop of langdurige renovatie van uw woning komt u in aanmerking voor een verhuisvergoeding. Dit geldt ook als er renovatiewerkzaamheden aan uw woning uitgevoerd worden en uw huurovereenkomst van kracht blijft. De verhuisvergoeding is dan €5.520,-. Belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat u deze verhuisvergoeding besteedt aan de verhuizing naar en inrichting van uw nieuwe woning en niet aan eventuele onderhoudswerkzaamheden.

 

Voor de hoogte van en voorwaarden voor het toekennen van een verhuisvergoeding bij een verhuizing om medische redenen verwijzen wij u naar uw gemeente. Zij kunnen u hier meer informatie over geven.