Select Page

Gasregiotoeslag

Veel mensen kiezen ervoor om hun gas en stroom bij dezelfde energieleverancier af te nemen. De energieleveranciers bieden vaak mooie welkomstkortingen aan, waarbij zij dan wel als voorwaarde stellen dat u voor tenminste een jaar klant bij hun blijft. De prijs van gas en de prijs van stroom worden apart gemeten. Vergelijk daarom als u een goede aanbieding van een bepaalde energieleverancier hebt ontvangen zeker ook even de gasprijzen ten opzichte van de landelijk gemiddelde gasprijzen. Een vast onderdeel van de gasprijs zijn de transportkosten. Deze transportkosten verschillen per regio. Deze gasregiotoeslag is een toeslag waar iedere afnemer van gas mee te maken krijgt. Wij vertellen u hier graag meer over de gasregiotoeslag.  

Wat is de gasregiotoeslag?

Het gas dat in Nederland wordt gebruikt wordt gewonnen in Slochteren, in het noordoosten van Groningen. Dit gas wordt door de Nederlandse Gasunie naar iedere woning in Nederland, waaronder die van u, getransporteerd. Het netwerk van gasleidingen dat daarvoor gebruikt wordt heeft een lengte van zo’n 15.000 kilometer en loopt door zowel Nederland als Duitsland. Omdat het transport van gas naar een woning in Drenthe korter is dan het transport naar bijvoorbeeld een huishouden in Zeeland is de gasregiotoeslag in het leven geroepen. De gasregiotoeslag die u moet betalen hangt af van de regio waarin u woont. De energieleveranciers bepalen de hoogte van de gasregiotoeslag en is vooral afhankelijk van de door hen vastgestelde gasprijs. Het is dus goed mogelijk dat wanneer u in bijvoorbeeld regio 3 woonachtig bent u bij de ene leverancier meer moet betalen voor het gas dan bij de andere. Wij geven u in onderstaande tabel een indicatie van wat de toeslagen zouden kunnen zijn. De gemiddelde kosten per jaar zijn gebaseerd op een jaarlijks gasverbruik van 1.500 m3. Voor de exacte te betalen gasregiotoeslag zult u contact op moeten nemen met uw (toekomstige) energieleverancier.  
Gas regio Ligging Toeslag gas profiel 1 Toeslag gas profiel 2 Jaarlijkse gemiddelde kosten afgerond
1 Amsterdam, Alkmaar, Almere €0,0062 €0,0068 €8
2 Middelburg €0,0165 €0,0162 €23
3 Rotterdam, Utrecht, Den Haag €0,0086 €0,009 €12
4 Groningen, Leeuwarden €0,0035 €0,0041 €5
5 Venlo, Kerkrade €0,0111 €0,0111 €16
6 Bergen op Zoom, Roosendaal €0,0122 €0,0123 €17
7 Maastricht €0,0123 €0,0125 €17
8 Meppel, Hardenberg €0,0042 €0,0048 €6
9 Eindhoven €0,0096 €0,0098 €14
10 Naaldwijk €0,0088 €0,0091 €13
 

Gasprofiel 1 en gasprofiel 2: Wat is het verschil?

Als particuliere gasverbruiker zult u vrijwel altijd onder gasprofiel 1 vallen. De gasprofielen zijn namelijk vastgesteld op basis van het jaarlijkse gasverbruik. Als u een gasmeter heeft die kleiner is dan G6 en uw jaarlijkse gasverbruik lager is dan 5000 m3 valt u onder gasprofiel 1. Alleen als u jaarlijks meer dan 5000 m3 gas verbruikt valt u onder het gasprofiel voor grootverbruikers, namelijk gasprofiel 2.  

Andere componenten van de gasprijs

De gasprijs wordt naast de transportkosten die vallen onder de kosten van de netwerkbeheerder (de Nederlandse GasUnie) opgebouwd uit nog enkele andere onderdelen, waaronder de door de overheid opgelegde belastingen. Deze belastingen bestaan uit de Energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie. Deze belastingen zijn door de overheid ingesteld om de consument bewuster te maken van het energieverbruik en spaarzamer met de energie om te gaan. Een gedeelte van de opbrengsten uit deze belastingen wordt gebruikt om te investeren in het produceren en verder ontwikkelen van duurzame energie. Naast de netbeheerkosten en de belastingen is er nog de gasprijs zelf. Deze gasprijs hangt met name af van de marktsituatie en wordt bepaald door de energieleverancier zelf. Over het totaalbedrag van de componenten bij elkaar opgeteld betaalt u bovendien nog een btw van 21 procent. De gemiddelde gasprijs bedroeg in 2018 ongeveer E0,62 per m3. In onderstaande tabel ziet u hoe deze gemiddelde gasprijs is opgebouwd.  
Onderdelen van de gasprijs per m3 Bijdrage in % Bijdrage in € per m3
Leveringstarief 45% €0,28
Netbeheerkosten 12% €0,07
Heffingen van de overheid 26% €0,16
Btw 17% €0,11
Totaal 100% €0,62
   

De laagste gasprijs

Op wat u aan gasregiotoeslag moet betalen heeft u dus geen invloed. Alleen wanneer u gaat verhuizen naar een andere regio zal de gasregiotoeslag voor u veranderen. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de belastingen, ook hierop kunt u zelf geen invloed uitoefenen. Het enige onderdeel van de gasprijs waarop u mogelijk kunt besparen is op de gasprijs die de energieleverancier aanbiedt. De energieleverancier wijzigen namelijk ieder half jaar hun gasprijzen, waardoor het kan zijn dat uw contract bij uw huidige leverancier niet meer zo voordelig is als het leek op het moment dat u het afsloot. Om te voorkomen dat u onnodig meer betaalt voor uw energie dan noodzakelijk is, is het aan te raden om in ieder geval één keer per jaar de aangeboden gasprijzen te vergelijken en als het loont over te stappen naar een goedkopere energieleverancier. Als u nooit een contract van langer dan een jaar afsluit, behoudt u uw flexibiliteit om regelmatig kosteloos over te kunnen stappen naar een goedkopere energieleverancier. Zo betaalt u altijd de beste prijs voor uw gas.  

Energlie kosten vergelijken

Bent u wel benieuwd geworden of en hoeveel u op uw jaarlijkse energierekening kunt besparen door over te stappen naar een andere energieleverancier? Maak dan hier gratis en vrijblijvend gebruik van onze onafhankelijke vergelijkings tool en start direct met het vergelijken van de energieprijzen. U ziet dan in een oogopslag of ook u kunt besparen op uw energiekosten!